طرح درآمد زایی شرکت طراحان پوشش ستاره

تعاریف و اصطلاحات

1.نماینده فروش(Sales Member):هر فرد حقیقی که از طریق وب ‌سایت رسمی شرکت طراحان پوشش ستاره، جهت معرفی و فروش محصولاتطراحان پوشش ستاره ، ثبت نام نموده و دارای کد بازایابی باشد.

2.ضریب کالا(Product index):تمامی کالاهای عرضه شده در فروشگاه‌های طراحان پوشش ستاره ، هر یک دارای یک ضریب بوده که در زمان محاسبه پاداش‌ها و پورسانت‌های طرح درآمد زایی طراحان پوشش ستاره لحاظ می‌گردند.

3.نماینده فعال(Active Member):به نماینده فروشی اطلاق می گردد که در طی یک ماه شمسی، حداقل 100.000تومان از محصولات شرکت (بدون احتساب ضرایب کالا) را جهت فروش و یا مصارف شخصی و خانوادگی، از طریق سایت شرکت تهیه کرده باشدو از این طریق موفق به دریافت تمامی پاداش های طرح های درآمد زایی گردد.

4.نماینده غیرفعال(Inactive Member):به نماینده فروشی اطلاق می گردد که در طی یک ماه شمسی، هيچ گونه خريدي از محصولات شركت نداشته باشد . كه در ان ماه به ايشان پورسانت وپاداش

تعلق نمي گيرد .

5.نماینده مستقیم(Direct):به نماینده فروشی که با کد کاربری معرف خود در سایت ثبت نام نماید، نماینده مستقیم اطلاق می گردد.

6.پورسانت(Commission):به کارمزد پرداختی به هر نماینده فروش، بابت ثبت سفارش شخصی محصولات شرکت گفته مي شود.

7.پاداش(Reward / Bonus):به درآمدهای حاصل از فعالیت فروش تیمی که از طریق طرح درآمد زایی شرکت محاسبه و به نمایندگان فعال پرداخت می گردد.

8.فروش شخصی(Retail): به هر ثبت سفارش کالایی که از طریق دفتر کار نماینده فروش صورت گیرد، فروش شخصی اطلاق می گردد.

9.لاين فروش (Leg):هرگاه نماینده مستقیم ،فرد دیگری را با کد کاربری خود در سطح 1 خود ثبت نام نموده و ایشان نیز فرد یا افرادی را به شرکت معرفی نماید، مجموع این افراد تشکیل یک لاين فروش را می دهند.

-لازم به ذكر است كه تمامي لاين هاي فروش هر بازارياب بر اساس مبلغ فروششان به ريال در همان ماه دسته بندي مي گردد و به ترتيب فروش از بيشتر به كمتر شماره گذاري خواهد شد به طبع لايني كه بيشترين فروش را داشته باشد لاين اول و سپس لاين بعدي كه بيشترين حجم فروش دارد لاين دومو به همين ترتيب تمامي لاين هاي فروش در پايان هر ماه نام گذاري خواهد شد.

10.سطح(Level):هر فرد که به عنوان نماینده فروش از طریق کد کاربری معرف خود درسایت شرکت ثبت نام می نماید در سطح اول فرد معرف قرار می گیرد. به همین ترتیب هر معرفی جدید سطح جدید را در تیم فروش ایجاد می نماید.

-لازم به ذكر است تمامي پورسانت ها و پاداش هاي شركت نهايتا تا 7 سطح محاسبه و پرداخت خواهد گرديد .

11.نسل(Generation):چنانچه نماینده فعال به رتبه تیمی مشاور يك ستاره و بالاتر دست یابد، تیم فروش وی که دارای رتبه پایین تری در لاين دوم می باشد در اصطلاح نسل نامیده می شوند.

12.قانون کمپرس نمایندگان غیرفعال(Inactive Member Compresses Law) : اگر در پایان ماه ، فردی "نماینده فعال" نباشد، در طرح درآمدزایی همان ماه در نظر گرفته نشده و تیم فروش وی به یک سطح بالاتر انتقال می یابد.

13.امتیاز فروش(PV):عبارت است از مجموع مبالغ فروش شخصی هر نماینده فروش بر اساسضریب کالاهای شرکت در طی یک ماه شمسی.

14.امتیاز تیمی(GV):عبارت است از مجموع مبالغ فروش شخصی تمامی اعضای تیم فروش تا سطح هفتم بر اساس ضریب کالاهای شرکت در طی یک ماه شمسی.

15.حجم فروش(SV):عبارت است از مجموع مبالغ فروش شخصی نماینده فروش وتمامی اعضای تیم فروش ایشان بدون احتساب ضریب کالاهای شرکت در طی یک ماه شمسی.

16.دفتر کار اینترنتی به صورت رایگان از طرف شرکت در اختیار نماینده فروش قرار می گیرد. مبلغی تـحت عنوان حق عضویت تعریف نشده و هیچ مبلغی تـحت این عنوان یا عناوین دیگر برای شروع به کار و جایگاه از نماینده فروش دریافت نمی‌شود.

17. هر شخص حقیقی که شرایط قانونی فعالیت بازاریابی شبکه ای را داشته باشد به ایشان تنها یک دفتر و طبعا تنها یک جایگاه تجاری تعلق میگیرد .

18.در صورتی که نماینده فروش بدون دلیل موجه قانونی به مدت ۳ ماه پیاپی از آخرین ثبت فاکتور خود "نماینده فعال" نباشد، دیگر به عنوان نماینده فروش شرکت محسوب نشده و دفتر کار اینترنتی ایشان بسته می‌شود و شرکت هیچگونه مسئولیتی درباره این شخص نخواهد داشت.ماه اول ثبت نام ایشان (هر روز از یک ماه کاری که باشد) شامل این بند نخواهد بود.

19.شرکت مجاز می باشدبا تاییدیه از کمیته محترم بازاریابی شبکه ای ،جهت بزرگداشت ایام خاص در طی سال، افتتاحیه شعبات جدید، مناسبت های ملی و مذهبی و یا تشویق نمایندگان فروش، کالاهای خود را بصورت پکهایی از یک کالا و یا کالاهای مختلف که در سبد محصولات شرکت وجود دارد را به صورت ویژه که در وبسایت شرکت اعلام می شود به فروش برساند.

لازم به ذکر است با توجه به اهمیت تمرکز هر پلن درآمد زایی روی افزایش خرده فروشی و میل به رشد مجموعه در عرض و جلوگیری از پرداخت پورسانت غیر متعارف در عمق که باعث میشود افرادی که در رده های بالای سازمان قرار دارند درآمد بیشتری را نسبت به رده های پایینتر سازمان به دست آورند برای هر یک از نمایندگان مستقل فروش متناسب با رده سازمانی تا حداکثر 7سطح از حجم فروش سازمانش پورسانت و پاداش به شرح ذیل محاسبه و پرداخت می شود

20. شرکت برای تمامی پورسانت ها و پاداش ها هیچگونه شرط تعادلی در هیچکدام از لاين هاي فروش و رتبه سازمانی و سطوح مدیریتی ندارد و به نسبت حجم فروش شخصی و تیمی بازاریابان حداکثر تا هفت سطح با درصدی کاملا مشخص محاسبات را انجام داده و به مشروح پرداخت می نماید .

21.شركت متعهد مي گردد در طرح سود دهي ( پلن در آمد زايي ) مجموع پور سانت و پاداش هاي پرداختي هر ماه حداكثر بيش از 40 در صد فروش شركت نمي باشد .

22 .تعهد شرکت برای محاسبه و پرداخت پاداش :

لازم به ذکر است که شرکت متعهد میگردد که پورسانت ها و پاداش های بازار یابان را بعد از انتهای هر ماه نهایتا تا هفت روز بعد از ماه محاسبه و به حساب بازاریابان واریز خو اهد نمود .

23. توجه : شرکت در فعالیت شبکه ای خود فقط کالاهایی که پیش تر نسبت به دریافت مجوز عرضه از دبیر خانه اقدام نموده است را می تواند به فروش برساند . و هر گونه ارجاع از سایت شبکه ای شرکت به سایر سایت ها و یا باشگاه مشتریان و یا خدمات وجاهت قانونی ندارد و غیرقانونی تلقی می شود .

24. محدودیت3 سطح(لول)(قابل تعدیل) در عمق شامل محاسبه هرنوع پاداش و پورسانت به هر شکلی و تحت هر عنوانی حتی نسل می باشد. و مجموع پرداختی های هر بازاریاب فقط تاسطوح قانونی مستقیم وی محاسبه می گردد.

25. بر اساس بخشنامه ابلاغی کمیته با موضوع حذف پورسانت های استخری و سایر پورسانت هایی که پرداخت ها به بازاریابان بر اساس ذخیره امتیاز فروش مجموع گروه ها یا کل اعضای شرکت می باشد این شرکت هیچگونه پورسانتی با این شرایط محاسبه و پرداخت نخواهد کرد.

26. بازپس گیری محصولات

طبق نامه هاي به شماره 42290/60 و 166887/60ابلاغي به شركت هاي بازاريابي شبكه اي و

بند ط ماده 7 آیین­ نامه اجرایی تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی- در صورت فسخ قرارداد بازاریاب، باز پس گرفتن محصولات فروخته شده (حداکثر طی 12ماه منتهی به تاریخ فسخ قرارداد) که قابل فروش مجدد است و استرداد مبلغ دریافتی کالای مرجوعی منهای هزینه ارسال و باز پس فرستادن کالا و سود خرده ­فروشی تعلق گرفته شده به بازاریاب از قیمت برای مصرف‏ کننده و مالیات غیر قابل استرداد.

تبصره- شرکت بازاریابی شبکه ای می‏ تواند کمیسیون پرداخت شده در ازای فروش کالای مرجوعی را از کمیسیون بعدی بازاریابان سطوح بالاتر کسر نماید.

تبصره- محصولاتی که بصورت پک هستند،در صورت باز شدن پک و کسری اقلام آن، پک قابل برگشت نیست و باید تمامی محصولاتی که بصورت پک ارائه شدند، با هم عودت گردند.

تبصره-مشتریان ترجیحی حداکثر تا 7 روز کاری از زمان تحویل سفارش، برای برگشت کالای خریداری شده،فرصت خواهند داشت و پس از طی این بازه زمانی کالای فروخته شده پس گرفته نخواهد شد.

لازم به ذکر است در صورت ابلاغ هرگونه بخشنامه در خصوص الزامات طرح شرکت ها می بایست بلافاصله در موعد مقرر شرکت نسبت به اصلاح اقدام نماید و اجرای طرح درخواستی در حال حاضر هیچ گونه حق مکتسبه ای برای شرکت ایجاد نمی نماید .

گفتنی است اجرای طرح منوط به ارائه نرم افزار محاسبهپورسانت می باشد .

تعریف رتبه های تیمی:

جدول شماره (1)

 

 

رديف

 

رتبه تيمي شما

مجموع حجم فروش شخصي

[تومان]

 

تعداد محور

 

وظايف سازماني و شرايط احراز رتبه

 

حجم فروش تيمي

[تومان]

1

آغازگر يك ستاره

100.000

1

شناخت محصولات شركت

و داشتن يك لاين فروش

0

2

آغازگر دو ستاره

100.000

1

شناخت محصولات شركت

و داشتن يك لاين فروش

300.000

3

آغازگر سه ستاره

100.000

1

شناخت محصولات شركت

شناخت شيوه هاي آموزش فروش و ماهيت بازاريابي شبكه اي، آموزش اصول دعوت به كار و داشتن يك لاين فروش

700.000

4

آغازگر چهار ستاره

100.000

1

شناخت محصولات شركت

شناخت شيوه هاي آموزش فروش و ماهيت بازاريابي شبكه اي، آموزش اصول دعوت به كار و داشتن يك لاين فروش

1.000.000

5

آغازگر پنچ ستاره

100.000

1

شناخت محصولات شركت

شناخت شيوه هاي آموزش فروش و ماهيت بازاريابي شبكه اي، آموزش اصول دعوت به كار، داشتن يك لاين فروش

2.000.000

6

مشاور يك ستاره

100.000

2

شناخت محصولات شركت

شناخت شيوه هاي آموزش فروش و ماهيت بازاريابي شبكه اي، آموزش اصول دعوت به كار، آموزش دادن گروه رنك هاي آغازگر و شناخت پلن درآمدزايي شركت و داشتن دو لاين فروش كه حداقل 2.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشد.

4.000.000

7

مشاور دو ستاره

100.000

2

شناخت محصولات شركت

شناخت شيوه هاي آموزش فروش و ماهيت بازاريابي شبكه اي، آموزش اصول دعوت به كار، آموزش دادن گروه رنك هاي آغازگر و شناخت پلن درآمدزايي شركت و داشتن دو لاين فروش كه حداقل 3.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشد.

6.000.000

8

مشاور سه ستاره

100.000

2

شناخت محصولات شركت

شناخت شيوه هاي آموزش فروش و ماهيت بازاريابي شبكه اي، آموزش اصول دعوت به كار، آموزش دادن گروه رنك هاي آغازگر و شناخت پلن درآمدزايي شركت و داشتن دو لاين فروش كه حداقل 4.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشد.

8.000.000

9

مشاور چهار ستاره

100.000

2

شناخت محصولات شركت

شناخت شيوه هاي آموزش فروش و ماهيت بازاريابي شبكه اي، آموزش اصول دعوت به كار، آموزش دادن گروه رنك هاي آغازگر و شناخت پلن درآمدزايي شركت و داشتن دو لاين فروش كه حداقل 5.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشد.

10.000.000

10

مشاور پنچ ستاره

100.000

2

شناخت محصولات شركت

شناخت شيوه هاي آموزش فروش و ماهيت بازاريابي شبكه اي، آموزش اصول دعوت به كار، آموزش دادن گروه رنك هاي آغازگر و شناخت پلن درآمدزايي شركت و داشتن دو لاين فروش كه حداقل 6.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشد.

12.000.000

11

مشاور ارشد يك ستاره

100.000

2

تسلط به تمام وظايف رنك هاي مشاور و آموزش معرفي به كار اصولي به رنك هاي مشاور و داشتن دو لاين فروش كه حداقل 7.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشد.

14.000.000

12

مشاور ارشد دو ستاره

100.000

2

تسلط به تمام وظايف رنك هاي مشاور و آموزش معرفي به كار اصولي به رنك هاي مشاور و داشتن دو لاين فروش كه حداقل 8.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشد.

16.000.000

13

مشاور ارشد سه ستاره

100.000

2

تسلط به تمام وظايف رنك هاي مشاور و آموزش معرفي به كار اصولي به رنك هاي مشاور و داشتن دو لاين فروش كه حداقل 9.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشد.

18.000.000

14

مشاور ارشد چهار ستاره

100.000

2

تسلط به تمام وظايف رنك هاي مشاور و آموزش معرفي به كار اصولي به رنك هاي مشاور و داشتن دو لاين فروش كه حداقل 10.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشد.

20.000.000

15

مشاور ارشد پنچ ستاره

100.000

2

تسلط به تمام وظايف رنك هاي مشاور و آموزش معرفي به كار اصولي به رنك هاي مشاور و داشتن دو لاين فروش كه حداقل 12.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشد.

24.000.000

16

كارشناس يك ستاره

100.000

2

آموزش هاي مهارت هاي تيم سازي و مديريتي، آموزش دادن گروه رنك هاي مشاور ارشد و مهارت در كتاب هاي معرفي شده و برگزاري كارگاهاي اصول بازاريابي شبكه اي و داشتن دو لاين فروش كه حداقل 14.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشد .

28.000.000

17

كارشناس دو ستاره

100.000

2

آموزش هاي مهارت هاي تيم سازي و مديريتي، آموزش دادن گروه رنك هاي مشاور ارشد و مهارت در كتاب هاي معرفي شده و برگزاري كارگاهاي اصول بازاريابي شبكه اي و داشتن دو لاين فروش كه حداقل 16.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشد .

32.000.000

18

كارشناس سه ستاره

100.000

2

آموزش هاي مهارت هاي تيم سازي و مديريتي، آموزش دادن گروه رنك هاي مشاور ارشد و مهارت در كتاب هاي معرفي شده و برگزاري كارگاهاي اصول بازاريابي شبكه اي و داشتن دو لاين فروش كه حداقل 18.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشد ..

36.000.000

19

كارشناس چهار ستاره

100.000

2

آموزش هاي مهارت هاي تيم سازي و مديريتي، آموزش دادن گروه رنك هاي مشاور ارشد و مهارت در كتاب هاي معرفي شده و برگزاري كارگاهاي اصول بازاريابي شبكه اي و داشتن دو لاين فروش كه حداقل 20.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشد .

40.000.000

20

كارشناس پنج ستاره

100.000

2

آموزش هاي مهارت هاي تيم سازي و مديريتي، آموزش دادن گروه رنك هاي مشاور ارشد و مهارت در كتاب هاي معرفي شده و برگزاري كارگاهاي اصول بازاريابي شبكه اي و داشتن دو لاين فروش كه حداقل 24.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشد .

48.000.000

21

كارشناس ارشد يك ستاره

100.000

2

آموزش هاي مهارت هاي تيم سازي و مديريتي، آموزش دادن به تمامي رنك هاي كارشناس و مشاور ارشد و مهارت در كتاب هاي معرفي شده و برگزاري كارگاهاي اصول بازاريابي شبكه اي و داشتن دو لاين فروش كه حداقل 28.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشد

56.000.000

 

22

كارشناس ارشد دو ستاره

100.000

2

آموزش هاي مهارت هاي تيم سازي و مديريتي، آموزش دادن به تمامي رنك هاي كارشناس و مشاور ارشد و مهارت در كتاب هاي معرفي شده و برگزاري كارگاهاي اصول بازاريابي شبكه اي و داشتن دو لاين فروش كه حداقل 32.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشد

64.000.000

23

كارشناس ارشد سه ستاره

100.000

2

آموزش هاي مهارت هاي تيم سازي و مديريتي، آموزش دادن به تمامي رنك هاي كارشناس و مشاور ارشد و مهارت در كتاب هاي معرفي شده و برگزاري كارگاهاي اصول بازاريابي شبكه اي و داشتن دو لاين فروش كه حدقل 36.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشد .

72.000.000

24

كارشناس ارشد چهار ستاره

100.000

2

آموزش هاي مهارت هاي تيم سازي و مديريتي، آموزش دادن به تمامي رنك هاي كارشناس و مشاور ارشد و مهارت در كتاب هاي معرفي شده و برگزاري كارگاهاي اصول بازاريابي شبكه اي و داشتن دو لاين فروش كه حدقل 40.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشد .

80.000.000

25

 

كارشناس ارشد پنچ ستاره

100.000

2

آموزش هاي مهارت هاي تيم سازي و مديريتي، آموزش دادن به تمامي رنك هاي كارشناس و مشاور ارشد و مهارت در كتاب هاي معرفي شده و برگزاري كارگاهاي اصول بازاريابي شبكه اي و داشتن دو لاين فروش كه حدقل 45.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشد .

90.000.000

26

مدير يك ستاره

100.000

3

هماهنگي امورات بين شركت و بازاريابان آموزش شيوه هاي رهبري و آموزش رنك هاي كارشناسي ارشد و داشتن دولاين فروش كه حداقل 50.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشند و داشتن يك لاين سوم با حجم فروش حداقل 100.000 هزار تومان

100.000.000

27

مدير دو ستاره

100.000

3

هماهنگي امورات بين شركت و بازاريابان آموزش شيوه هاي رهبري و آموزش رنك هاي كارشناسي ارشد و داشتن دولاين فروش كه حداقل 55.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشند و داشتن يك لاين سوم با حجم فروش حداقل 200.000 هزار تومان

110.000.000

28

مدير سه ستاره

100.000

3

هماهنگي امورات بين شركت و بازاريابان آموزش شيوه هاي رهبري و آموزش رنك هاي كارشناسي ارشد و داشتن دولاين فروش كه حداقل 60.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشند و داشتن يك لاين سوم با حجم فروش حداقل 300.000 هزار تومان

 

120.000.000

29

مدير چهار ستاره

100.000

3

هماهنگي امورات بين شركت و بازاريابان آموزش شيوه هاي رهبري و آموزش رنك هاي كارشناسي ارشد و داشتن دولاين فروش كه حداقل 65.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشند و داشتن يك لاين سوم با حجم فروش حداقل 400.000 هزار تومان

 

130.000.000

30

مدير پنچ ستاره

100.000

3

هماهنگي امورات بين شركت و بازاريابان آموزش شيوه هاي رهبري و آموزش رنك هاي كارشناسي ارشد و داشتن دولاين فروش كه حداقل 70.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشند و داشتن يك لاين سوم با حجم فروش حداقل 500.000 هزار تومان

 

140.000.000

31

مدير ارشد يك ستاره

100.000

3

هماهنگي امورات بين شركت و بازاريابان آموزش شيوه هاي رهبري و آموزش رنك هاي مدير و داشتن دولاين فروش كه حداقل 75.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشند و داشتن يك لاين سوم با حجم فروش حداقل 600.000 هزار تومان

 

150.000.000

32

مدير ارشد دو ستاره

100.000

3

هماهنگي امورات بين شركت و بازاريابان آموزش شيوه هاي رهبري و آموزش رنك هاي مدير و داشتن دولاين فروش كه حداقل 80.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشند و داشتن يك لاين سوم با حجم فروش حداقل 700.000 هزار تومان

 

160.000.000

33

مدير ارشد سه ستاره

100.000

3

هماهنگي امورات بين شركت و بازاريابان آموزش شيوه هاي رهبري و آموزش رنك هاي مدير و داشتن دولاين فروش كه حداقل 85.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشند و داشتن يك لاين سوم با حجم فروش حداقل 800.000 هزار تومان

 

170.000.000

34

مدير ارشد چهار ستاره

100.000

3

هماهنگي امورات بين شركت و بازاريابان آموزش شيوه هاي رهبري و آموزش رنك هاي مدير و داشتن دولاين فروش كه حداقل 90.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشند و داشتن يك لاين سوم با حجم فروش حداقل 900.000 هزار تومان

 

180.000.000

35

مدير ارشد پنچ ستاره

100.000

3

هماهنگي امورات بين شركت و بازاريابان آموزش شيوه هاي رهبري و آموزش رنك هاي مدير و داشتن دولاين فروش كه حداقل 95.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشند و داشتن يك لاين سوم با حجم فروش حداقل 1.000.000 ميليون تومان

 

190.000.000

 

36

 

 

راهبر يك ستاره

100.000

3

آموزش تخصصي تيم سازي و فروش، رهبري و حل چالش هاي متداول فروش، برگزاري همايش هاي آموزشي و انگيزشي در شهرستان ها، آموزش گروه هاي رنك هاي مدير ارشد ، شركت در سمينارهاي آموزشي اساتيد موفقيت، داشتن دو لاين فروش كه حداقل 100.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشند و داشتن يك لاين سوم با حجم فروش حداقل 1.200.000 ميليون تومان

200.000.000

37

راهبر دو ستاره

100.000

3

آموزش تخصصي تيم سازي و فروش، رهبري و حل چالش هاي متداول فروش، برگزاري همايش هاي آموزشي و انگيزشي در شهرستان ها، آموزش گروه هاي رنك هاي مدير ارشد ، شركت در سمينارهاي آموزشي اساتيد موفقيت، داشتن دو لاين فروش كه حداقل 125.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشند و داشتن يك لاين سوم با حجم فروش حداقل 1.400.000 ميليون تومان

250.000.000

38

 

 

 

راهبر سه ستاره

100.000

3

آموزش تخصصي تيم سازي و فروش، رهبري و حل چالش هاي متداول فروش، برگزاري همايش هاي آموزشي و انگيزشي در شهرستان ها، آموزش گروه هاي رنك هاي مدير ارشد ، شركت در سمينارهاي آموزشي اساتيد موفقيت، داشتن دو لاين فروش كه حداقل 150.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشند و داشتن يك لاين سوم با حجم فروش حداقل 1.700.000 ميليون تومان

300.000.000

39

راهبر چهار ستاره

100.000

3

آموزش تخصصي تيم سازي و فروش، رهبري و حل چالش هاي متداول فروش، برگزاري همايش هاي آموزشي و انگيزشي در شهرستان ها، آموزش گروه هاي رنك هاي مدير ارشد ، شركت در سمينارهاي آموزشي اساتيد موفقيت، داشتن دو لاين فروش كه حداقل 175.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشند و داشتن يك لاين سوم با حجم فروش حداقل 2.000.000 ميليون تومان

350.000.000

40

راهبر پنچ ستاره

100.000

3

آموزش تخصصي تيم سازي و فروش، رهبري و حل چالش هاي متداول فروش، برگزاري همايش هاي آموزشي و انگيزشي در شهرستان ها، آموزش گروه هاي رنك هاي مدير ارشد ، شركت در سمينارهاي آموزشي اساتيد موفقيت، داشتن دو لاين فروش كه حداقل 200.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشند و داشتن يك لاين سوم با حجم فروش حداقل 2.200.000 ميليون تومان

400.000.000

41

راهبر ارشد يك ستاره

100.000

3

آموزش تخصصي تيم سازي و فروش، رهبري و حل چالش هاي متداول فروش، برگزاري همايش هاي آموزشي و انگيزشي در شهرستان ها، آموزش گروه هاي رنك هاي راهبر، شركت در سمينارهاي آموزشي اساتيد موفقيت، داشتن دو لاين فروش كه حداقل 225.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشند و داشتن يك لاين سوم با حجم فروش حداقل 2.400.000 ميليون تومان

450.000.000

42

راهبر ارشد دو ستاره

100.000

3

آموزش تخصصي تيم سازي و فروش، رهبري و حل چالش هاي متداول فروش، برگزاري همايش هاي آموزشي و انگيزشي در شهرستان ها، آموزش گروه هاي رنك هاي راهبر، شركت در سمينارهاي آموزشي اساتيد موفقيت، داشتن دو لاين فروش كه حداقل 250.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشند و داشتن يك لاين سوم با حجم فروش حداقل 2.700.000 ميليون تومان

500.000.000

43

راهبر ارشد سه ستاره

100.000

3

آموزش تخصصي تيم سازي و فروش، رهبري و حل چالش هاي متداول فروش، برگزاري همايش هاي آموزشي و انگيزشي در شهرستان ها، آموزش گروه هاي رنك هاي راهبر، شركت در سمينارهاي آموزشي اساتيد موفقيت، داشتن دو لاين فروش كه حداقل 275.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشند و داشتن يك لاين سوم با حجم فروش حداقل 3.000.000 ميليون تومان

550.000.000

44

راهبر ارشد چهار ستاره

100.000

3

آموزش تخصصي تيم سازي و فروش، رهبري و حل چالش هاي متداول فروش، برگزاري همايش هاي آموزشي و انگيزشي در شهرستان ها، آموزش گروه هاي رنك هاي راهبر، شركت در سمينارهاي آموزشي اساتيد موفقيت، داشتن دو لاين فروش كه حداقل 300.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشند و داشتن يك لاين سوم با حجم فروش حداقل 3.300.000 ميليون تومان

600.000.000

45

راهبر ارشد پنچ ستاره

100.000

3

آموزش تخصصي تيم سازي و فروش، رهبري و حل چالش هاي متداول فروش، برگزاري همايش هاي آموزشي و انگيزشي در شهرستان ها، آموزش گروه هاي رنك هاي راهبر، شركت در سمينارهاي آموزشي اساتيد موفقيت، داشتن دو لاين فروش كه حداقل 325.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشند و داشتن يك لاين سوم با حجم فروش حداقل 3.700.000 ميليون تومان

650.000.000

46

 

سفير يك ستاره

100.000

3

آموزش تخصصي تيم سازي و فروش، رهبري و حل چالش هاي متداول فروش، برگزاري همايش هاي آموزشي و انگيزشي در شهرستان ها، آموزش گروه هاي رنك هاي راهبر ارشد ، شركت در سمينارهاي آموزشي اساتيد موفقيت داشتن دو لاين فروش كه حداقل 350.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشند و داشتن يك لاين سوم با حجم فروش حداقل 4.000.000 ميليون تومان

700.000.000

47

سفير دو ستاره

100.000

3

آموزش تخصصي تيم سازي و فروش، رهبري و حل چالش هاي متداول فروش، برگزاري همايش هاي آموزشي و انگيزشي در شهرستان ها، آموزش گروه هاي رنك هاي راهبر ارشد ، شركت در سمينارهاي آموزشي اساتيد موفقيت داشتن دو لاين فروش كه حداقل 375.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشند و داشتن يك لاين سوم با حجم فروش حداقل 4.500.000 ميليون تومان

750.000.000

48

سفير سه ستاره

100.000

3

آموزش تخصصي تيم سازي و فروش، رهبري و حل چالش هاي متداول فروش، برگزاري همايش هاي آموزشي و انگيزشي در شهرستان ها، آموزش گروه هاي رنك هاي راهبر ارشد ، شركت در سمينارهاي آموزشي اساتيد موفقيت داشتن دو لاين فروش كه حداقل 400.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشند و داشتن يك لاين سوم با حجم فروش حداقل 5.000.000 ميليون تومان

800.000.000

49

سفير چهار ستاره

100.000

3

آموزش تخصصي تيم سازي و فروش، رهبري و حل چالش هاي متداول فروش، برگزاري همايش هاي آموزشي و انگيزشي در شهرستان ها، آموزش گروه هاي رنك هاي راهبر ارشد ، شركت در سمينارهاي آموزشي اساتيد موفقيت داشتن دو لاين فروش كه حداقل 425.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشند و داشتن يك لاين سوم با حجم فروش حداقل 5.500.000 ميليون تومان

850.000.000

50

سفير پنچ ستاره

100.000

3

آموزش تخصصي تيم سازي و فروش، رهبري و حل چالش هاي متداول فروش، برگزاري همايش هاي آموزشي و انگيزشي در شهرستان ها، آموزش گروه هاي رنك هاي راهبر ارشد ، شركت در سمينارهاي آموزشي اساتيد موفقيت داشتن دو لاين فروش كه حداقل 450.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشند و داشتن يك لاين سوم با حجم فروش حداقل 6.000.000 ميليون تومان

900.000.000

51

 

سفير الماس يك ستاره

100.000

3

آموزش تخصصي تيم سازي و فروش، رهبري و حل چالش هاي متداول فروش، برگزاري همايش هاي آموزشي و انگيزشي در شهرستان ها، آموزش گروه هاي رنك هاي سفير ، شركت در سمينارهاي آموزشي اساتيد موفقيت داشتن دو لاين فروش كه حداقل 475.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشند و داشتن يك لاين سوم با حجم فروش حداقل 6.500.000 ميليون تومان

950.000.000

52

سفير الماس دو ستاره

100.000

3

آموزش تخصصي تيم سازي و فروش، رهبري و حل چالش هاي متداول فروش، برگزاري همايش هاي آموزشي و انگيزشي در شهرستان ها، آموزش گروه هاي رنك هاي سفير ، شركت در سمينارهاي آموزشي اساتيد موفقيت داشتن دو لاين فروش كه حداقل 500.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشند و داشتن يك لاين سوم با حجم فروش حداقل 7.000.000 ميليون تومان

1.000.000.000

53

سفير الماس سه ستاره

100.000

4

آموزش تخصصي تيم سازي و فروش، رهبري و حل چالش هاي متداول فروش، برگزاري همايش هاي آموزشي و انگيزشي در شهرستان ها، آموزش گروه هاي رنك سفير الماس يك ستاره ، شركت در سمينارهاي آموزشي اساتيد موفقيت داشتن دو لاين فروش كه حداقل 800.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشند و داشتن يك لاين سوم با حجم فروش حداقل 10.000.000 ميليون تومان و همچنين داشتن يك لاين چهارم فروش با حجم فروش حداقل 1.000.000 ميليون تومان

2.000.000.000

54

سفير الماس چهار ستاره

100.000

4

آموزش تخصصي تيم سازي و فروش، رهبري و حل چالش هاي متداول فروش، برگزاري همايش هاي آموزشي و انگيزشي در شهرستان ها، آموزش گروه هاي رنك سفير الماس دو ستاره ، شركت در سمينارهاي آموزشي اساتيد موفقيت داشتن دو لاين فروش كه حداقل 1.200.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشند و داشتن يك لاين سوم با حجم فروش حداقل 15.000.000 ميليون تومان و همچنين داشتن يك لاين چهارم فروش با حجم فروش حداقل 2.000.000 ميليون تومان

3.000.000.000

55

سفير الماس پنچ ستاره

100.000

4

آموزش تخصصي تيم سازي و فروش، رهبري و حل چالش هاي متداول فروش، برگزاري همايش هاي آموزشي و انگيزشي در شهرستان ها، آموزش گروه هاي رنك سفير الماس سه ستاره ، شركت در سمينارهاي آموزشي اساتيد موفقيت داشتن دو لاين فروش كه حداقل 1.600.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشند و داشتن يك لاين سوم با حجم فروش حداقل 20.000.000 ميليون تومان و همچنين داشتن يك لاين چهارم فروش با حجم فروش حداقل 3.000.000 ميليون تومان

4.000.000.000

56

سفير ياقوت يك ستاره

100.000

4

آموزش تخصصي تيم سازي و فروش، رهبري و حل چالش هاي متداول فروش، برگزاري همايش هاي آموزشي و انگيزشي در شهرستان ها، آموزش گروه هاي رنك هاي سفير الماس ، شركت در سمينارهاي آموزشي اساتيد موفقيت داشتن دو لاين فروش كه حداقل 2.000.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشند و داشتن يك لاين سوم با حجم فروش حداقل 30.000.000 ميليون تومان و همچنين داشتن يك لاين چهارم فروش با حجم فروش حداقل 5.000.000 ميليون تومان

5.000.000.000

57

سفير ياقوت دو ستاره

100.000

4

آموزش تخصصي تيم سازي و فروش، رهبري و حل چالش هاي متداول فروش، برگزاري همايش هاي آموزشي و انگيزشي در شهرستان ها، آموزش گروه هاي رنك هاي سفير الماس ، شركت در سمينارهاي آموزشي اساتيد موفقيت داشتن دو لاين فروش كه حداقل 3.000.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشند و داشتن يك لاين سوم با حجم فروش حداقل 45.000.000 ميليون تومان و همچنين داشتن يك لاين چهارم فروش با حجم فروش حداقل 8.000.000 ميليون تومان

7.000.000.000

58

سفير ياقوت سه ستاره

100.000

4

آموزش تخصصي تيم سازي و فروش، رهبري و حل چالش هاي متداول فروش، برگزاري همايش هاي آموزشي و انگيزشي در شهرستان ها، آموزش گروه هاي رنك هاي سفير الماس ، شركت در سمينارهاي آموزشي اساتيد موفقيت داشتن دو لاين فروش كه حداقل 4.000.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشند و داشتن يك لاين سوم با حجم فروش حداقل 70.000.000 ميليون تومان و همچنين داشتن يك لاين چهارم فروش با حجم فروش حداقل 10.000.000 ميليون تومان

10.000.000.000

59

سفير ياقوت چهار ستاره

100.000

4

آموزش تخصصي تيم سازي و فروش، رهبري و حل چالش هاي متداول فروش، برگزاري همايش هاي آموزشي و انگيزشي در شهرستان ها، آموزش گروه هاي رنك هاي سفير الماس ، شركت در سمينارهاي آموزشي اساتيد موفقيت داشتن دو لاين فروش كه حداقل 5.000.000.000 ميليون تومان حجم فروش داشته باشند و داشتن يك لاين سوم با حجم فروش حداقل 80.000.000 ميليون تومان و همچنين داشتن يك لاين چهارم فروش با حجم فروش حداقل 15.000.000 ميليون تومان

12.000.000.000

60

سفير ياقوت پنچ ستاره

100.000

4

ارائه پيشنهادات و انتقادات جهت بهبود عملكرد شركت، برگزاري دوره هاي جامع آموزشي براي گروه هاي رنك هاي رنك الماس و ياقوت، ارائه راهكارهاي گسترش و تقويت فروش شركت، شركت در سمينارهاي اساتيد موفقيت، ارائه راهكار براي تقويت صادرات شركت، نظارت بر آموزش هاي كلي سازمان، و داشتن رنك سفير الماس پنچ ستاره در لاين اول ، داشتن رنك سفير الماس چهار ستاره در لاين دوم، و داشتن رنك سفير الماس سه ستاره در لاين سوم، و داشتن رنك سفير الماس دو ستاره در لاين چهارم

15.000.000.000

61

سفير مداستار

100.000

4

ارائه پيشنهادات و انتقادات جهت بهبود عملكرد شركت، برگزاري دوره هاي جامع آموزشي براي گروه هاي رنك هاي رنك الماس و ياقوت، ارائه راهكارهاي گسترش و تقويت فروش شركت، شركت در سمينارهاي اساتيد موفقيت، ارائه راهكار براي تقويت صادرات شركت، نظارت بر آموزش هاي كلي سازمان، و داشتن رنك ياقوت يك ستاره در لاين اول ، داشتن رنك سفير الماس پنچ ستاره در لاين دوم، و داشتن رنك سفير الماس چهار ستاره در لاين سوم، و داشتن رنك سفير الماس سه ستاره در لاين چهارم

20.000.000.000

مشروح طرح درآمد زایی شرکت

1.پورسانت خرده فروشي 

هر نماينده مي تواند به مانند جدول شماره (2)از تمامی خرید های شخصی خود   پورسانت  دریافت نماید. 

 جدول شماره(2)

رديف

مبلغ فروش [تومان]

واحد

درصد پورسانت خرده فروشي

1

0 تا 1.000.000

تومان

1 درصد

2

1.000.001 تا 2.000.000

تومان

2

3

2.000.001 تا 4.000.000

تومان

3 درصد

4

4.000.001 تا 7.000.000

تومان

4 درصد

5

7.000.001 تا 12.000.000

تومان

5 درصد

6

12.000.001 تا 20.000.000

تومان

6 درصد

7

20.000.001 به بالا

تومان

10 درصد

لازم به ذکر است تمامی درصد های فروش به هنگام خرید محاسبه و از فاکتور کسر خواهد گردید.

 

2 . پاداش سطح :

رتبه هاي سازماني آغاز گر يك ستاره ، آغازگر دو ستاره، آغازگر سه ستاره ، آغازگر چهار ستاره ،آغازگر پنچ ستاره ، ميتوانند به مانند جدول شماره سه از يك سطح پاينتر خود پاداش دريافت نمايد .

جدول شماره (3 )

رديف

رتبه هاي سازماني

پاداش از سطح يك

1

آغازگر يك ستاره

5/0 درصد

2

آغازگردو ستاره

5/1 درصد

3

آغازگر سه ستاره

1 درصد

4

آغازگر چهار ستاره

2

5

آغازگر پنچ ستاره

5

Level reward

 

3.پاداش نسل

زمانی که شما موفق به ارتقا رتبه تیمی خود به  رتبه مشاور يك ستاره و بالاتر از آن شوید می توانید معادل  2٪  از امتیاز یک نسل خود را به عنوان پاداش نسل حداکثر تا 7 سطح  دریافت نمایید.

لازم به ذکر است

در لاين سوم پاداش نسل (%23) محاسبه ميگردد.

در لاین چهارم پاداش نسل (%24) محاسبه ميگردد.

در لاین پنچ  پاداش نسل (%25) محاسبه ميگردد.

در لاین شش به بعد بر مبنای همان 25% دریک نسل محاسبه می شوند.

Generation Reward

4. پاداش صلاحيت

شرکت به بازار یابانی که موفق به کسب رتبه هاي سازمانی طبق جدول ذيل شده اند علاوه بر تمامی پورسانت ها و پاداش هایی که دریافت کرده اند مبلغ مشخص شده در جدول شماره هاي ( چهار)  را با توجه به رتبه سازماني  دریافت می نمایند .

جدول شماره (4)

رديف

 

رتبه سازماني

مبلغ پاداش( تومان)

1

مشاور يك ستاره

300.000

2

مشاور دو ستاره

450.000

3

مشاور سه ستاره

600.000

4

مشاور چهار ستاره

750.000

5

مشاور پنچ ستاره

900.000

6

مشاور ارشد يك ستاره

1.050.000

7

مشاور ارشد دو ستاره

1.200.000

8

مشاور ارشد سه ستاره

1.350.000

9

مشاور ارشد چهار ستاره

1.500.000

10

مشاور ارشد پنچ ستاره

1.800.000

11

كارشناس يك ستاره

2.100.000

12

كارشناس دو ستاره

2.400.000

13

كارشناس سه ستاره

2.700.000

14

كارشناس چهار ستاره

3.000.000

15

كارشناس پنج ستاره

3.600.000

16

كارشناس ارشد يك ستاره

4.200.000

17

كارشناس ارشد دو ستاره

4.800.000

18

كارشناس ارشد سه ستاره

5.400.000

19

كارشناس ارشد چهار ستاره

6.000.000

20

كارشناس ارشد پنچ ستاره

6.750.000

21

مدير يك ستاره

7.500.000

22

مدير دو ستاره

8.250.000

23

مدير سه ستاره

9.000.000

24

مدير چهار ستاره

9.750.000

25

مدير پنچ ستاره

10.500.000

26

مدير ارشد يك ستاره

11.250.000

27

مدير ارشد دو ستاره

12.000.000

28

مدير ارشد سه ستاره

12.750.000

29

مدير ارشد چهار ستاره

13.500.000

30

مدير ارشد پنچ ستاره

14.250.000

31

راهبر يك ستاره

15.000.000

32

راهبر دو ستاره

18.750.000

33

راهبر سه ستاره

22.500.000

34

راهبر چهار ستاره

26.250.000

35

راهبر پنچ ستاره

30.000.000

36

راهبر ارشد يك ستاره

33.750.000

37

راهبر ارشد دو ستاره

37.500.000

38

راهبر ارشد سه ستاره

41.250.000

39

راهبر ارشد چهار ستاره

45.000.000

40

راهبر ارشد پنچ ستاره

48.750.000

41

سفير يك ستاره

52.500.000

42

سفير دو ستاره

56.250.000

43

سفير سه ستاره

60.000.000

44

سفير چهار ستاره

63.750.000

45

سفير پنچ ستاره

67.500.000

46

سفير الماس يك ستاره

71.250.000

47

سفير الماس دو ستاره

75.000.000

48

سفير الماس سه ستاره

100.000.000

49

سفير الماس چهار ستاره

125.000.000

50

سفير الماس پنچ ستاره

150.000.000

51

سفير ياقوت يك ستاره

175.000.000

52

سفير ياقوت دو ستاره

200.000.000

53

سفير ياقوت سه ستاره

225.000.000

54

سفير ياقوت چهار ستاره

250.000.000

55

سفير ياقوت پنچ ستاره

500.000.000

56

سفير مداستار

1.000.000.000

لازم به ذكر است شركت پاداش فوق را به بازاريابان در هر ماهي كه موفق به كسب آن رتبه شوند پرداخت خواهد نمود.( در واقعه پاداش فوق به بازاريابان بعد از كسب رتبه هر ماه پرداخت خواهد شد ، درواقع هر ماهي كه بازارياب رتبه كسبي را تكرار نمايد باز هم پاداش ان را دريافت خواهد نمود . )