عضویت

برای عضویت در مد استار حتما متن زیر را مطالعه کنید.

۱- اولین مرحله عضویت در مد استار ثبت اطلاعات و احراز هویت شما در سامانه امتا می باشد.

۲ - کلیه اطلاعات وارد شده در فرایند ثبت نام باید دقیقا مطابق با شناسنامه و کارت ملی شما باشد.

۳ - قبل از زدن تیک های مربوط به پذیرفتن قرارداد و منشور اخلاقی حتما فایل را مطالعه کنید.

۴ - اگر در گذشته با شرکت بازاریابی شبکه ای همکاری داشته اید حتما قبل از ثبت نام از لغو جایگاه و کد ملی تان مطمئن شوید.